Rekomendacijos padės užkirsti kelią slaugytojų profesiniam perdegimui

2018 05 03
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Rekomendacijos), kurių tikslas – padėti tikslinės grupės atstovams organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Pastaruoju metu daugėja mokslinių įrodymų, jog sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (tarp jų ir slaugytojai) pasižymi didesne profesinio perdegimo rizika. Daugelio tyrimų rezultatai rodo, jog profesinis perdegimas vargina apie 50–60 proc. šio sektoriaus darbuotojų. Profesinis perdegimas yra lėtinio pobūdžio ir sunkiai sprendžiama problema, kurios geriausias sprendimas – pirminė prevencija, pagrindinį dėmesį kreipiant į darbo aplinką.
 
Kaip atsaką šiaip problemai spręsti, Higienos instituto specialistai parengė Rekomendacijas, kuriose pateikiama bendra informacija apie profesinį perdegimą ir jo raišką, svarbiausi argumentai, kodėl verta vykdyti profesinio perdegimo prevenciją, bendri sėkmingos prevencijos požymiai, siūlomi prevencijos diegimo etapai su pavyzdžiais, gerosios praktikos pavyzdys, bei padalomoji medžiaga darbuotojams.
 
Rekomendacijos skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Jos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
 
Rekomendacijas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus vadovė Birutė Pajarskienė tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu birute.pajarskiene@hi.lt.