2014

Viešoje diskusijoje pristatytas pirminis Visuomenės sveikatos priežiūros programos projektas

2014 12 17
2014 m. gruodžio 16 d. Vilniuje įvyko vieša diskusija „Visuomenės sveikatos plėtros programos rengimo aktualijos“, kurią organizavo Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu, įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“.

Renginyje dalyvavo 45 dalyviai – Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, sveikatos srities mokslininkai, taip pat,  Kūno kultūros ir sporto departamento ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.

Viešos diskusijos dalyvius pasveikino Sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė ir Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja Aušra Grigošaitienė.

Viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė padėkojo Visuomenės sveikatos priežiūros programos projekto rengėjams už atliktą darbą ir kvietė dirbti taip, kad būtų pasiekti šiais metais Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje nustatyti sveikatos rodikliai ir pavyktų prailginti vidutinę gyvenimo trukmę, atkreipė dėmesį į Lietuvos gyventojų gyvensenos ir senėjimo problemą.

Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja Aušra Grigošaitienė akcentavo, kad rengiamas dokumentas yra susijęs su daugelio sveikatos sektoriaus institucijų ir net kitų sektorių veikla, todėl jame dalyvauti buvo kviesti skirtingų institucijų atstovai, turintys žinių skirtingose sveikatos srityse ir koks bus galutinis programos projekto variantas priklauso ne tik nuo pirminį projektą rengusių specialistų, bet ir nuo to, kiek mes visi norėsime prisidėti ir dalyvauti siekiant kuo geresnio rezultato ir kokybiško dokumento.

Viešos diskusijos metu pristatytas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2015–2023 metų programos pirminis projektas, jo rengimo procesas, eksperto prof. Žilvino Padaigos pastebėjimai apie šį projektą ir jo įgyvendinimo galimybes.

Po pristatymų vyko Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos direktoriaus Audriaus Ščeponavičiaus moderuojama diskusija. Viešos diskusijos dalyviai buvo kviečiami diskutuoti sveikatos netolygumų, asmens ir visuomenės sveikatos integracijos, sveikatos priežiūros valdymo gerinimo bei kitų institucijų įsitraukimo į sveikatos problemų sprendimą klausimais.

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Strategijų ir vystymo skyriaus vadovė I. Kisielienė tel. (8 5) 212 1986 arba el. paštu ieva.kisieliene@hi.lt.

Konferencijoje pristatyti pranešimai:
1. Projekto ,,Visuomenės sveikatos plėtros sričių nustatymas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014) eigos, veiklų, viešos diskusijos darbotvarkės pristatymas
Aušra Benetytė, Higienos institutas (atsiųsti);
2. Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2014–2023 metų programos projekto rengimo procesas
Ieva Kisielienė, Higienos institutas (atsiųsti);
3. Programos krypties „Sveikos darbo, gyvenamosios ir socialinės aplinkos kūrimas“ pristatymas
Regina Burbienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsiųsti);
4. Pogramos krypties „Sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas“ pristatymas
Roma Bartkevičiūtė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (atsiųsti);
5. Programos krypties „Kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros, orientuotos į gyventojų poreikius, užtikrinimas“ pristatymas        
Justina Januševičienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsiųsti).