Įgyvendinant projektą organizuotas seminaras-diskusija

2018 03 05
Vasario 27 d. Vilniuje įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (toliau – Projektas) seminaras-diskusija, kuriame buvo pristatyti Projekto metu vykdytų tyrimų rezultatai, Pasaulio sveikatos organizacijos įrodymais grįstos politikos tinklas (EVIPNet) bei aptarti žinių integravimo ir perdavimo tinklo veiklos procesai.
 
Renginį organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Projekto partneriu Higienos institutu, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą.
 
Seminaro dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Higienos instituto atstovai. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai.
 
Renginio metu skaityti pranešimai:
 • Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ pristatymas (atsiųsti)
  Rima Vaitkienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Įrodymais grįstos sveikatos politikos iniciatyva – Pasaulio sveikatos organizacijos EVIPNet Europe tinklas (atsiųsti)
  Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje
 • Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų ir kitų sveikatos politiką įgyvendinančių institucijų vadovų ir specialistų gebėjimų ir poreikių tyrimo rezultatai (atsiųsti)
  Aldona Jociutė, Higienos institutas
 • Žinių integravimo ir perdavimo tinklas ir jo veiklos procesai (atsiųsti)
  Vincentas Liuima, Higienos institutas
 • Procesinio valdymo brandos tyrimas Sveikatos apsaugos ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose (atsiųsti)
  Jonė Tamulaitytė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Žinių perdavimo proceso aplinkos analizė ir procesinių veiklų įgyvendinimas
  Darius Kazlauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija