Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2018/1(80))

2018 03 22
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2018/1(80)) publikuojami aštuoni originalūs straipsniai. Juose plėtojama profesinės sveikatos tematika: aptariamas fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą skatinančių konsultavimo intervencijų pritaikomumas Lietuvos įmonėse, Vilniaus ir Kauno valstybinėse ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių stygininkų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas.
 
Šiame numeryje pateikiamas ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos namuose ypatumų vertinimas, nagrinėjamas ryšys tarp išvengiamų išeičių ir ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumo, vertinamas skirtingų aerobinio fizinio aktyvumo programų poveikis asmenų, kuriems atlikta aortos koronarinių jungčių operacija, funkciniam pajėgumui.
 
Keletas straipsnių skirti psichikos sveikatos problemoms nagrinėti. Juose analizuojamas profesinio mokymo įstaigų mokinių rizikingas elgesys ir su juo susiję veiksniai bei asmenybės ir motyvacinių veiksnių reikšmė paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti, rizikingą vairavimą, pateikiami duomenys apie psichologinių sutrikimų simptomų intensyvumą tarp pacienčių, kurių nėštumas yra komplikuotas.
 
Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie 3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir susijusių infekcijų srities bendruosius Europos veiksmus (EU-JAMRAI). Pristatomas naujas būdas geografiniam prieinamumui apibūdinti – suminis prieinamumo rodiklis (SPR) ir  karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke.
 
Literatūros apžvalgose pateikiami duomenys  apie intervalinius navikus ir atrankinės patikros dėl krūties vėžio programos jautrumą, pristatomas vidaus tarnybos pareigūnų patiriamas stresas darbe bei seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo galimybės Lietuvoje ir pasaulyje.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas „Visuomenės sveikata“ –> Archyvas.