Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupės pasidalijo patirtimi ir aptarė būsimus darbus

2018 03 29

Š. m. kovo 23 d.  įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse“, skirtas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių vadovams ir jų atstovams. Renginyje dalyvavo per 30 dalyvių – apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Higienos instituto specialistai ir ekspertai.

Seminaro tikslas – aptarti antimikrobinio atsparumo situaciją, antimikrobinių vaistų suvartojimo bei atsparumo stebėseną ir valdymą Lietuvoje, įvardyti pagrindines antimikrobinio atsparumo valdymo problemas bei pasiūlyti priemones joms spręsti, pasidalyti patirtimi bei gerąja praktika ir numatyti ateities darbus.

Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių atstovai pristatė svarbiausius (išskirtinius) 2017 m. grupių darbus,  vyko diskusijos dėl antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsenoje naudojamų rodiklių (indikatorių), išsakytos stebėsenos problemos. Taip pat buvo aptartas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių bendradarbiavimas ir 2018 m. darbai.

Seminaro metu sutarta: antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsenai apskrityse pasirinkti vienodus rodiklius (indikatorius); naudoti bendrą antimikrobinio atsparumo valdymo grupių veiklos ataskaitos formą; Europos supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo tiksline grupe pasirinkti šeimos gydytojus; parengti reitingavimo kriterijus pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir remiantis reitingavimo rezultatais jas apdovanoti. Šiuos klausimus nutarta apsvarstyti Ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams posėdyje.

Renginio metu skaityti pranešimai:

 • Naujos antimikrobinio atsparumo iniciatyvos Lietuvoje ir pasaulyje (atsiųsti)
  dr. Virginija Kanapeckienė, Higienos institutas
 • Apskričių AMR valdymo grupių 2017 m. veiklos apibendrinimas (atsiųsti)
  Jolanta Kuklytė, Higienos institutas
 • Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimas Lietuvoje 2016 m. (atsiųsti)
  dr. Rolanda Valintelienė, Higienos institutas
 • Hospitalinių infekcijų stebėsena: naujausi duomenys (atsiųsti)
  Justė Staniulytė, Higienos institutas

 

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt.