2014

Higienos institute lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ekspertė Chris Brown

2014 12 05
Lapkričio 28 d. Higienos institute lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ekspertė Chris Brown. Susitikimo-diskusijos, kurią organizavo Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje ir Higienos institutas, tikslas buvo aptarti Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos įgyvendinimo galimybes, ją įgyvendinančius dokumentus sveikatos netolygumų srityje ir kitų šalių gerąją patirtį bei iniciatyvas, kurios galėtų būti pritaikytos Lietuvoje.
 
Susitikime-diskusijoje su eksperte Chris Brown dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėros skyriaus vedėja Rima Vaitkienė ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014/ESF-VRM-6-1) veiklos „Parengti visuomenės sveikatos plėtros programos projektą“  vadovė Ieva Kisielienė bei krypčių vadovės Regina Burbienė ir Justina Januševičienė.
 
Susitikimo-diskusijos dalyviams Ieva Kisielienė pateikė glaustą informaciją apie pirminiame Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros 2015–2023 metų programos projekte (toliau – Projektas) numatomus tikslus, uždavinius ir kryptis sveikatos netolygumų srityje. Susitikimo-diskusijos dalyviai diskutavo, kokie kitų šalių sveikatos netolygumų problemos sprendimo modeliai, koks sveikatos sektoriaus vaidmuo ir atsakomybė sprendžiant sveikatos netolygumų problemą, kokie kitų sektorių įtraukimo sėkmės faktoriai, koks galimas nevyriausybinių organizacijų ir socialinio verslo vaidmuo.
 
Ekspertė Chris Brown akcentavo, kad Projekte turi būti sprendžiamos sveikatos netolygumų problemos ir sveikatos netolygumai turėtų būti atspindėti visuose strateginiuose dokumentuose. Tačiau, atkreipė dėmesį, kad sveikatos sektorius turi įdėti nemažai pastangų sukaupti gebėjimų ir patirties, apibrėžiant kokių konkrečių rezultatų norima pasiekti, ieškant sąlyčio taškų su kitais sektoriais, aiškiai formuluojant bei komunikuojant ne tik sveikatos specialistams, bet ir kitiems sektoriams suprantama kalba. Taip pat, pritarė, kad nevyriausybinės organizacijos ir socialinis verslas gali ženkliai prisidėti prie sveikatos netolygumų sprendimų, pateikė kitų šalių geros praktikos pavyzdžius.
Vizito pabaigoje buvo aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės.
 
Daugiau informacijos apie susitikimą Jums gali suteikti Higienos instituto Strategijų ir vystymo skyriaus vadovė Ieva Kisielienė, tel. (8 5 212 1986) arba el. paštu ieva.kisieliene@hi.lt.