Įgyvendinant projektą organizuotas antrasis seminaras-diskusija

2018 04 04

Kovo 27 d. Vilniuje įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (toliau – Projektas) antrasis seminaras-diskusija.

Renginį organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Projekto partneriu Higienos institutu, įgyvendindama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą.

Projekto metu kuriamas Žinių integravimo ir perdavimo tinklas (toliau – Tinklas) (angl. Knowledge Translation Platform), kurio pagrindinis siekis – rengti ir įgyvendinti įrodymais grįstus sprendimus sveikatos priežiūros praktikoje.

Tinklo kūrimui skirtame seminare, vykusiame vasario 27 d., aptarti skirtingi Tinklo funkcionavimo modeliai (pirmas seminaras).

Antrame seminare aptartos Tinklo narių funkcijos, atsakomybės ir veiklos gairės. Seminaro antrojoje dalyje įvyko diskusija „Viešojo sektoriaus įstaigų veiklos tobulinimo aspektai“.

Seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto atstovai.

Renginio metu skaityti pranešimai:

  • Žinių integravimo ir perdavimo tinklas (atsiųsti)
    Vincentas Liuima, Higienos institutas
  • Įrodymais paremti sprendimai (atsiųsti)
    Raimonda Janonienė, Higienos institutas
  • Viešojo sektoriaus įstaigų veiklos tobulinimo aspektai: veiksmingo grįžtamojo ryšio sukūrimas (atsiųsti)
    Darius Kazlauskas, Jonė Tamulaitytė

Daugiau informacijos apie Projektą galite rasti čia.