2013

Parengtos Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos

2013 12 31
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijas, skirtas profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie prižiūri darbuotojų sveikatą įmonėse.
 
Didelę laiko dalį žmonės praleidžia darbe, todėl labai svarbu, kad jiems būtų sudarytos sąlygos sveikai maitintis. Rūpinimasis darbuotojų sveikata yra vienas svarbiausių socialiai atsakingos ir patrauklios darbovietės požymių.
 
Rekomendacijose pateikiama pavyzdinė darbuotojų sveikos mitybos skatinimo programa, kuri susideda iš 4 etapų: parengiamojo, programos planavimo, programos įdiegimo, vertinimo bei nenutrūkstamo įgyvendinimo. Kiekviename etape aprašyti svarbiausi darbai su praktiniais patarimais ir priemonių pavyzdžiais. Rekomendacijose taip pat primenami pagrindiniai sveikos mitybos principai.
 
Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos parengtos vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 4.6 prioritetą (Žin., 2013, Nr. 40-1949) ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano I veiklos prioritetą „Skatinti Lietuvos gyventojų sveiką gyvenseną“.
 
Rekomendacijas rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“–>„Rekomendacijos“.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti  Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė tel. (8 5) 212 2574 arba el. paštu rasa.sidagyte@hi.lt