Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 05 14
Šių metų gegužės 10 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui ekonominio vertinimo protokolas „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos“ ir tiriamojo darbo „Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ projektas.
 
Komisija patvirtino ekonominio vertinimo protokolą „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos“, kurio tikslas − atlikti suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominį vertinimą.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ projektas. Tiriamojo darbo tikslas − adaptuoti Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) sukurtą kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinį klausimyną naudojimui Lietuvos įmonėse.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2018 m. birželio 14 d.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.