Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 05 14
Gegužės 10 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui ekonominio vertinimo protokolas „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos“ ir tiriamojo darbo „Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ projektas.
 
Komisija patvirtino ekonominio vertinimo protokolą „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos“. Jo tikslas − atlikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose suaugusiems asmenims teikiamų fizinio aktyvumo intervencijų ekonominį vertinimą.
 
Posėdyje taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimo Lietuvos įmonėms tyrimas“ projektas. Šio darbo tikslas − adaptuoti Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) sukurtą kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinį klausimyną naudojimui Lietuvos įmonėse.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas birželio 14 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.