2013

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 4 (63))

2013 12 31
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2013/Nr.4) pateiktos dvi literatūros apžvalgos – vyresnio amžiaus asmenų sveikatos netolygumai bei patyčių darbe sampratos, paplitimo, pasekmių ir priežasčių analizė.
 
Patyčių tema pratęsiama ir viename iš devynių publikuojamų originalių straipsnių. Jame nagrinėjamas psichologinį vadovo, kolegos ar įstaigoje nedirbančių asmenų smurtą patyrusių darbuotojų atsakas į smurtą.
 
Kituose straipsniuose psichologijos tematika nagrinėjama, kokie subjektyviai vertinamos sveikatos, sirgimo lėtine liga ir psichologinės gerovės ryšiai, kokios  psichologinės gerovės sąsajos su patirtais stresoriais, kaip subjektyviai žmonės vertina sveikatą.
 
Didelis dėmesys šiame numeryje skiriamas vaikų sveikatai. Trijuose straipsniuose pristatoma, kaip Kaune nuo 2002 m. iki 2012–2013 mokslo metų pakito 7–9 klasių berniukų ir mergaičių rūkymo įpročiai, aptariama Vilniaus miesto 6–23 mėnesių vaikų mitybos būklė, sąsajos su vaikų ir motinų socialiniais, demografiniais ir kitais veiksniais bei analizuojami Šiaulių apskrities vyresniųjų klasių moksleivių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 2006 ir 2012 m. rodikliai.
 
Leidinyje taipogi publikuojami straipsniai apie išvengiamo mirtingumo ir vidutinės gyvenimo trukmės Lietuvoje 1967–2011 m. santykį, suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumą bei šalies gydytojų ir pacientų žinias apie arterinę hipertenziją.
 
Redakcijos skiltyje atkreipiamas dėmesys į „Sveikata 2020“ programą – kokios sveikatos ir raidos šiandienos Europoje siekiama.
 
Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimą, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemas.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" –> Archyvas.