Konferencijoje aptartos hospitalinių infekcijų aktualijos

2018 06 01
Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“. Į renginį susirinko apie 100 dalyvių iš visos Lietuvos: sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai, gydytojai, slaugytojai, infekcijų kontrolės specialistai, visuomenės sveikatos specialistai, atsakingi už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą. 
 
Konferencijos tikslas – supažindinti renginio dalyvius su hospitalinių infekcijų epidemiologine ir antimikrobinio atsparumo situacija, hospitalinių pneumonijų diagnostika, gydymu ir prevencija, dažniausiais infekcijų kontrolės reikalavimų pažeidimais bei aptarti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros problemas padidėjusios rizikos skyriuose.
 
Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorius dr. Algimantas Pamerneckas ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė. Ji pristatė ir naujausius šalies hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenis Europos Sąjungos šalių kontekste.
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė dr. Jolanta Miciulevičienė kalbėjo apie antimikrobinio atsparumo situaciją Lietuvoje ir Europoje, įvardijo keliančias grėsmę atsparumo didėjimo tendencijas. Vilniaus universiteto prof. Nomeda Kuisienė pristatė Vilniaus universitete atliktą tyrimą apie kliniškai ir epidemiologiškai svarbių gramneigiamų bakterijų paplitimą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuris parodė, kad kai kurių mikroorganizmų kamienai tikrai plinta šalies ligoninėse.
 
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės prof. Saulius Vosylius supažindino su hospitalinių pneumonijų kriterijais, diagnostika bei empirinės antibiotikų terapijos ypatumais ir galimybėmis. Tos pačios ligoninės atstovė Ieva Kisielienė pateikė mokslu įrodymais grįstas hospitalinių pneumonijų prevencijos priemones.
 
Apie dažniausius infekcijų kontrolės reikalavimų pažeidimus Lietuvos ligoninėse kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Ingrida Skridailienė. O Higienos instituto specialistė Monika Velutytė pristatė Higienos institute atliktą technologijos vertinimą, kuriuo siekta surinkti įrodymus apie valymo ir dezinfekcijos garais veiksmingumą sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Antroje konferencijos dalyje aptartos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros problemos padidėjusios rizikos skyriuose. Pristatyti operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose ir hospitalinių infekcijų reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose rezultatai, labiausiai išsiskiriantys Europos Sąjungos kontekste, ligoninių rodiklių netolygumai ir stebėsenos duomenų apimčių problemos. Pranešimus šia tematika skaitė Higienos instituto specialistai Matas Rutkauskas ir Justė Staniulytė. Diskutuota, kaip būtų galima pagerinti hospitalinių infekcijų stebėseną padidėjusios rizikos skyriuose. 
  
Daugiau informacijos gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.
 
 
Skaityti pranešimai

Naujausi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys (atsiųsti)

dr. R. Valintėlienė, Higienos institutas

Antimikrobinio atsparumo situacija Lietuvoje ir Europoje (atsiųsti)

dr. J. Miciulevičienė, Nacionaline visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių gramneigiamų bakterijų paplitimas Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (atsiųsti)

prof. N. Kuisienė, Vilniaus universitetas

Hospitalinės pneumonijos: diagnostika ir gydymas (atsiųsti)

prof. S. Vosylius, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Hospitalinių pneumonijų prevencijos priemonės (atsiųsti)

I. Kisielienė, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Dažniausi infekcijų kontrolės reikalavimų pažeidimai ligoninėse (atsiųsti)

I. Skridailienė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Mokslinių įrodymų apie valymą ir dezinfekciją garais sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose šalyse taikomos patirties apžvalga (atsiųsti)

M. Velutytė, Higienos institutas

Operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros problemos (atsiųsti)

M. Rutkauskas, Higienos institutas

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose problemos (atsiųsti)

J. Staniulytė, Higienos institutas