Naujame leidinyje – svarbiausios Higienos instituto 21-ojo veiklos dešimtmečio inovacijos

2018 06 13
Minint Higienos instituto 21-ąjį veiklos dešimtmetį, išleistas informacinis leidinys „Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai. Higienos institutui 210 metų“. Jame apžvelgiami Lietuvos sveikatos pokyčiai, Higienos instituto raida, nūdienos visuomenės sveikatos priežiūros iššūkiai bei pristatomos pastarojo dešimtmečio reikšmingiausios Higienos instituto centrų inovacijos.
 
Leidinyje pateikiama informacija apie per 2008–2018 m. pradėtą hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, sukurtus Kraujo donorų ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrus, neigiamo restruktūrizavimo poveikio darbuotojų sveikatai prevencijos priemonę.
 
Taip pat pristatomas naujas ligoninių veiklos efektyvumo vertinimo metodas, išvengiamų hospitalizacijų matavimo metodika ir įdiegta kartografavimo sistema SveNAS.
 
Daug dėmesio skiriama parengtiems visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse, antimikrobinio atsparumo valdymo regionuose, mirtingumo prognozavimo, nepageidaujamų įvykių stebėsenos, sveikatos stiprinimo darbe, konfliktų darbe prevencijos ir kitiems modeliams.
 
Leidinyje apžvelgiama Vaikų sveikatos stebėsenos sistema, įdiegtas elektroninis mirties liudijimas, elektroninė profesinių ligų registravimo sistema, sukurtas naujas instrumentas ambulatorinių paslaugų prieinamumui vertinti ir kitos svarbios dešimtmečio inovacijos.
 
Prieš 210 metų Higienos instituto (jo pirmtakas – Vakcinacijos institutas)  įkūrėjas profesorius Jozefas Frankas rašė: „Vakcinacijos institutą atidarėme gegužės septynioliktąją – Eduardo Dženerio gimimo dieną. Pakviečiau miesto valdžią, žymiausius gyventojus, kad ceremonija būtų kuo iškilmingesnė. Pasakęs kalbą tariau sau: ši šalis vienintelė ir nepralenkiama. Kur rasti kitą tautą, kuri norėtų ir galėtų šitiek padaryti?.. Tegu niekas nepalaiko mano žodžių pataikūniškais. Būtų sunku, net neįmanoma, rasti Anglijoje ar kitoje šalyje tiek pat gyventojų turintį miestą, kuris būtų daugiau nuveikęs gailestingumo labui, negu tai padarė Vilnius per kelis paskutiniuosius metus...“.
 
J. Franko išsakytos mintys tarsi tiltas, jungiantis profilaktinės medicinos ištakas ir jos dabartį Lietuvoje, pirmuosius ir naujausius mokslo darbus. Jos įkvepia, skatina kurti, tyrinėti, dalytis patirtimi ir entuziastingai populiarinti mokslo žinias.
 
Leidinį galima rasti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> Metinis pranešimas“ arba atsiųsti čia.