Vaikų sveikatos stebėsenos mokyklose pokyčiai bei aktualijos aptarti su savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovais

2018 06 13

Birželio 12 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas seminaras-diskusija „Vaikų sveikatos stebėsenos mokykloje aktualijos“. Renginys skirtas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistams, koordinuojantiems sveikatos priežiūrą mokyklose.

Seminaro tikslai – informuoti visuomenės sveikatos biurų bei ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistus apie vaikų asmens duomenų tvarkymo pokyčius nuo š. m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat aptarti ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistų darbo su Vaiku sveikatos stebėsenos informacine sistema pokyčius,  gydytojams specialistams vaiko sveikatos pažymėjimo duomenis nuo š. m. birželio 1 d. tvarkant elektroniniu būdu.

Seminare-diskusijoje sveikinimo žodį tarė Sveikatos apsaugos ministro patarėjas Audrius Daunoravičius. Pasidžiaugta, kad į renginį atvyko beveik 100 specialistų.

Įvadą į seminarą bei teisėkūros aktualijas, susijusias su vaikų sveikatos stebėsena, planuojamus teisės aktų pakeitimus pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė.

Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė seminaro dalyviams pristatė, kaip turėtų būti tvarkomi asmens duomenys, įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) pagrindinio tvarkytojo – VĮ Registrų centro E. sveikatos skyriaus vedėja-juriskonsultė Audronė Ciesiūnienė drauge su VĮ Registrų centro E.sveikatos skyriaus vyriausiąja specialiste-juriskonsulte Gitana Keturkaite supažindino, kaip e. sveikatos portale galima pasitikrinti apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, išrašytas pažymas bei šių pažymų saugų suformavimą.

Antroje seminaro dalyje Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Ugnė Butkutė pasidalino informacija apie elektroniniu būdu į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę  sistemą (toliau – VSS IS) perduodamus vaiko sveikatos pažymėjimus,  VSS IS galimybes formuojant platų spektrą statistinių ataskaitų bei kitas darbo su šia informacine sistema aktualijas.

Apie VSS IS plėtrą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą, kuriamos posistemės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose reikalingumą, naudą  bei problematiką kalbėjo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas Šarūnas Alasauskas.

O baigiamoji seminaro-diskusijos tema buvo apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą. Visuomenės sveikatos specialistų apskaitos aktualijas pristatė Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė.

Po kiekvieno pranešimo vyko diskusijos, renginio dalyviams atsakyta į iškilusius klausimus.

Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos vadovė Ugnė Butkutė, tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.


Skaityti pranešimai

Įvadas į seminarą. Teisėkūros aktualijos (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė
 
Asmens duomenų sauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (atsiųsti)
Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė

E. sveikata: ką turėtų žinoti visuomenės sveikatos specialistas
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) pagrindinio tvarkytojo – VĮ Registrų centro E. sveikatos skyriaus vedėja-juriskonsultė Audronė Ciesiūnienė, Gitana Keturkaitė VĮ Registrų centro  E. sveikatos skyriaus vyriausoji specialistė-juriskonsultė Gitana Keturkaitė.

 
Darbo su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema aktualijos (atsiųsti)
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Ugnė Butkutė
 
Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose (atsiųsti)
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas Šarūnas Alasauskas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras: visuomenės sveikatos specialistų apskaitos aktualijos (atsiųsti)
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė