Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 06 29
Birželio 28 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas“ projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas“ projektą. Darbo tikslas − nustatyti geografinį stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų prieinamumą Lietuvoje.
  
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas spalio 18 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.