Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 06 18
Šių metų birželio 14 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta svarstymui 2 tiriamųjų darbų projektai: „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“, „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ ir 2 tiriamųjų darbų ataskaitos: „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“, „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ projektą. Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
 
Posėdžio metu taip pat buvo patvirtintas tiriamojo darbo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ projektas. Tyrimo tikslas – atskleisti darbuotojų grįžimo į darbą po onkologinės ligos patirtis.
 
Komisijos nariai patvirtino ir tiriamojo darbo „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“ ataskaitą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti lanksčių darbo sąlygų ir darbuotojų psichologinio kapitalo, pasitenkinimo darbu bei socialinės paramos tarpusavio ryšius.
 
Taip pat buvo patvirtinta tiriamojo darbo „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“ baigiamoji ataskaita. Šio tyrimo tikslas – parengti ir adaptuoti taikymui Lietuvoje sveikatą stiprinti darbe padedantį žinių klausimyną, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų poreikius.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2018 m. birželio 28 d.
 
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel.: 8 5 262 9931 arba el. paštu: jolanta.cepiene@hi.lt.