Trečiasis „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris – apie Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos įgyvendinimą

2018 09 27
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų parengtame leidinyje „Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“ analizuojami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (toliau – LSS) vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, dydis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti.

12 iš 21 LSS rodiklių reikšmių 2017 m. pakito pakankamai ar net daugiau nei tikėtasi, kad būtų įvykdytas LSS 2020 m. tarpinio vertinimo tikslas. 5 rodiklių reikšmės keitėsi laukiama kryptimi, tačiau lėčiau nei reikėtų, norint užtikrinti, kad 2020 m. būtų pasiektos LSS numatytos šių rodiklių reikšmės. 4 rodiklių reikšmės pakito priešinga kryptimi nei buvo siekiama LSS.
 
Leidinį galima atsisiųsti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Informaciniai leidiniai“ arba atsisiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 203 0738 ar el. paštu ausra.zelviene@hi.lt, taip pat šio skyriaus specialistas Robertas Skrobotovas el. paštu robertas.skrobotovas@hi.lt  bei specialistė Indrė Petrauskaitė el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt.