Gydytojai ir slaugytojai kėlė kvalifikaciją kursuose „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“

2018 09 28
Rugsėjo 27 d. Karoliniškių poliklinikoje (Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius) įvyko Higienos instituto organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“, skirti visų profesinių kvalifikacijų gydytojams ir slaugytojams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Kursų dalyviams pristatyta darbuotojų saugos ir sveikatos sistema Lietuvoje, kenksmingi profesinės rizikos veiksniai darbo vietose ir profesinės rizikos valdymo principai, aiškintasi, kas yra su darbu susijusi sveikatos problema ir profesinė liga, nagrinėta privalomų darbuotojų sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų tyrimo ir nustatymo tvarka. Praktinėje dalyje gilintasi į tai, kokiais atvejais reikia siųsti pacientą į darbo medicinos gydytojo konsultaciją, bei pristatyti konkretūs atvejai.
 
Taip pat kursų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje su Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos ekspertais. Diskusijoje aptartos profesinių, su darbu susijusių ligų nustatymo ir registravimo problemos bei ieškota sprendimo būdų.
 
Vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija), bet kuris asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, įtaręs, kad darbuotojo lėtinis sveikatos sutrikimas gali būti susijęs su darbu, turi siųsti darbuotoją į darbo medicinos gydytojo konsultaciją. 
 
Tikimasi, kad kursuose įgytos žinios ir įgūdžiai padės gydytojams, taip pat komandoje dirbantiems slaugytojams greičiau atpažinti paciento sveikatos sutrikimo sąsajas su darbu, paskatins siųsti pacientus į darbo medicinos gydytojo konsultacijas, ir tokiu būdu su darbu susijusių ligų prevencija ir gydymas taps efektyvesni.
 
Šios srities mokymus, vykdomus pagal Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą, Higienos institutas planuoja organizuoti ir 2019 metais.  
 
Siūlome susipažinti su Higienos instituto parengtomis rekomendacijomis „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“, kurias galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Informacinė ir metodinė medžiaga“
 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė tel. (8 5) 212 2574 arba el. paštu rasa.sidagyte@hi.lt.