2013

Parengtos Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijos

2013 12 18
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijas, skirtas profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie atlieka darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas įmonėse.
 
Sveikatos stiprinimo poreikių vertinimas yra svarbus žingsnis planuojant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas. Sveikatos stiprinimo poreikių vertinimas rekomendacijose aptariamas kaip išplėstinis procesas, kuris leidžia ne tik įvertinti esamas problemas ar trūkumus, bet ir apsvarstyti turimus resursus, socialinę aplinką bei kitus sveikatą palaikančius veiksnius.
 
Rekomendacijose pateikiama, kokie su sveikatos stiprinimu susiję aspektai gali būti vertinami įmonėse, kokias dalyvių grupes svarbu įtraukti į tyrimą, kokie galimi vertinimo metodai bei į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, siekiant užtikrinti sveikatos stiprinimo poreikių įmonėse vertinimo kokybę.
 
 
Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijos parengtos vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 4.6 prioritetą (Žin., 2013, Nr. 40-1949) ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2013-2015 m. strateginio veiklos plano I veiklos prioritetą „Skatinti Lietuvos gyventojų sveiką gyvenseną“.
 
Rekomendacijas rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ arba galite atsisiųsti paspaudę čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Rasa Šidagytė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 212 2574, el. p. rasa.sidagyte@hi.lt