Pristatyta apžvalga apie valymą ir dezinfekciją garais sveikatos priežiūros įstaigose

2018 10 17

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje pristatyta ir patvirtinta Higienos instituto specialistų atliktos valymo ir dezinfekcijos garais sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – Technologija) apžvalgos ataskaita. Ataskaitoje pateikti apibendrinti įvairių mokslinių tyrimų, susijusių su Technologija, jos veiksmingumu ir taikymu, rezultatai.

Šios apžvalgos tikslas – įvertinti Technologijos veiksmingumą ir jos taikymo patirtį kitose šalyse.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistų atlikto Technologijos vertinimo rezultatai – prieštaringi. Nustatyta, kad Technologijos veiksmingumas priklauso nuo išorinių veiksnių – valymo ir dezinfekcijos atlikimo laiko, garų temperatūros, valomo paviršiaus užterštumo bei personalo kompetencijos. Apibendrinus turimą informaciją, prieita prie išvados, kad ši Technologija nėra veiksmingesnė nei įprastinis valymas ir dezinfekcija cheminėmis medžiagomis.

Posėdyje, atsižvelgiant į pateiktus rezultatus, rekomenduota palikti šiuo metu Lietuvoje galiojančias higienos normos nuostatas apie patalpų ir paviršių valymo bei dezinfekcijos metodus.

Technologijos vertinimas atliktas, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministro 2016 m. lapkričio 17 d. pavedimą Nr. 17-419 „Dėl technologijos įvertinimo“, pagal Europos Sąjungos šalių sveikatos technologijų vertinimo tinklo, kurio narys yra Higienos institutas, greitų veiksmingumo vertinimų atlikimo metodiką EUnetHTA Core Model®.  

Papildomą informaciją gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.