Dalyvauta EBPO Sveikatos statistikos darbo grupės susitikime Paryžiuje

2018 10 18

Spalio 10–11 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Sveikatos statistikos darbo grupės (Working party on Health Statistics) susitikimas, o spalio 12 d. – EBPO seminaras sveikatos specialistų migracijos statistikos klausimais. EBPO (angl. OECD) – tai organizacija, šiuo metu vienijanti 36 išsivysčiusias pasaulio šalis.

Renginyje Lietuva pirmą kartą dalyvavo kaip pilnateisė EBPO narė. Mūsų šaliai atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė bei Lietuvos statistikos departamento atstovė.

EBPO Sveikatos statistikos darbo grupės susitikime pirmiausiai pristatytas naujas darbo grupės formatas: dvi atskiros darbo grupės (Sveikatos sąskaitų bei Nefinansinės sveikatos statistikos) sujungtos į vieną darbo grupę. Sujungimas grindžiamas tuo, kad šios dvi statistikos rūšys yra glaudžiai susijusios, vartojami tie patys apibrėžimai, dažnai abiejose grupėse dalyvauja tie patys žmonės. Naujos bendros darbo grupės tikslai turėtų būti šie: užtikrinti sveikatos statistikos nuoseklumą, nustatyti prioritetus, rengti metodikas ir patarti EBPO Sveikatos komitetui sveikatos statistikos srityje. Ypač akcentuotas dėmesys sveikatos informacijos rengimui bei suprantamam jos pateikimui vartotojams.

Susitikime taip pat pristatytos EBPO darbų sveikatos sąskaitų srityje aktualijos: pirminės sveikatos priežiūros išlaidos, asmenų privačios išlaidos (kurios yra svarbus sveikatos priežiūros prieinamumo rodiklis), sveikatos išlaidų prognozės bei 2019 m. sveikatos sąskaitų duomenų teikimo pasikeitimai.

Nefinansinės sveikatos statistikos srityje supažindinta su EBPO darbo grupės dėl išvengiamo mirtingumo darbo rezultatais: parengtas išvengiamo mirtingumo ligų sąrašas, kuris bus vienodas tiek EBPO, tiek ir Europos Sąjungos šalims. Pasaulio sveikatos organizacija kartu su EBPO pristatė baigiamą rengti Tarptautinį sveikatos intervencijų klasifikatorių, kuris bus išleistas kartu su TLK-11. EBPO apžvelgė numatomus pasikeitimus teikiant 2019 m. duomenis.

Sveikatos specialistų migracijos statistikos seminare EBPO atstovas pristatė duomenų apie sveikatos specialistų migraciją surinkimą, duomenų kokybės ir pilnumo problemas. Rumunija, Prancūzija ir Airija pateikė Europos Sąjungos projekto apie specialistų išsilavinimo internacionalizavimą rezultatus: didėja Azijos ir Afrikos šalių piliečių, studijuojančių Rumunijoje, skaičius, jiems mokslas čia pigesnis, be to, daug kas, pabaigę studijas, bando įsidarbinti Prancūzijoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse, kur jų diplomas pripažįstamas. Taip pat didėja ir sveikatos specialistų rumunų emigracija. Taigi, Rumunija, pati stokodama sveikatos specialistų, rengia juos turtingesnėms valstybėms. Panaši situacija yra ir Lietuvoje. Konstatuota, kad didėja sveikatos išsilavinimo „komercializavimas“ bei „internacionalizavimas“; bendras gyventojų mobilumo didėjimas lemia ir sveikatos specialistų mobilumą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.