Mokslinių tyrimų rezultatai apie daug cukraus turinčių maisto produktų poveikį sveikatai ir jų ribojimą – prieštaringi

2018 10 22
Higienos instituto specialistų atliktos gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, poveikio žmonių sveikatai ir jo vartojimo mažinimo priemonių apžvalgos ataskaita pristatyta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje.
 
Šios apžvalgos tikslas – išnagrinėti ir apibendrinti įrodymus apie gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, poveikį sveikatai ir jų vartojimą mažinančias priemones (mokesčius, subsidijas ir reklamos ribojimą).

Išanalizuotos 27 mokslinės publikacijos apie tokių gėrimų ir maisto produktų vartojimo poveikį lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymui − kūno svoriui (antsvoriui, nutukimui), cukriniam diabetui bei burnos sveikatai – ir jų vartojimą mažinančias priemones. Be to, ataskaitoje nagrinėjamas mokesčių poveikis maisto pramonės konkurencingumui − administracinei naštai, įmonių pelningumui ir jų investavimui, užimtumui, darbo našumui bei vidaus rinkai.
 
Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikams ir suaugusiesiems vartojant gėrimus ir maisto produktus, turinčius didelį cukraus kiekį, didėja jų kūno svoris, cukrinio diabeto ir dantų ėduonies išsivystymo rizika.

Produktų kainų įtaka jų vartojimui

Paklausos kryžminio elastingumo tyrimai rodo, kad pakilus gėrimų, turinčių didelį cukraus kiekį, kainai, išaugo pakaitinių gėrimų (vaisių sulčių, kitų gėrimų, turinčių pridėto cukraus, ir kt.) ir mažėjo papildančių gėrimų (dietinių gėrimų, pieno) vartojimas, tačiau tyrimų rezultatai apie gėrimų pakeičiamumą prieštaringi. Gėrimų, turinčių didelį cukraus kiekį, kainos nežymus padidėjimas (1–10 proc.) turi mažą arba neturi jokio poveikio jų vartojimui ir kūno svorio pokyčiams tarp vaikų ir suaugusiųjų. Yra įrodymų, kad gėrimų, turinčių didelį cukraus kiekį, apmokestinimas, kuris kainą padidintų 20 proc. ir daugiau, mažintų jų vartojimą ir nutukimo paplitimą populiacijoje.

Subsidijos (kainos nuolaidos, čekiai) sveikatai palankiems maisto produktams (vaisiams, daržovėms, mažai riebalų turintiems užkandžiams ir kt.) didino jų pirkimą ir vartojimą. Vis dėlto įrodymų apie tokių produktų dažnesnio vartojimo poveikį vaikų ir suaugusiųjų kūno svoriui yra mažai.

Reklamos ribojimai

Įvairiose šalyse taikomos teisinės reklamos ribojimo priemonės, nukreiptos į sveikatai nepalankius maisto produktus, mažino jų reklamos kiekį ir pirkimą tarp vaikų. Pastebėtina, kad tyrimų rezultatai apie savireguliacinių reklamos priemonių (kodeksų, susitarimų ir kt.), susijusių su turinčiais daug cukraus, riebalų ar druskos maisto produktais, poveikį vaikams taip pat prieštaringi.

Maisto mokesčių poveikis

Maisto mokesčių įvedimas didina administracinę naštą valdžios institucijoms ir pramonei, tokie mokesčiai gali daryti neigiamą poveikį įmonių konkurencingumui, ypač darbo rinkai ir įvairiems tarpusavyje susijusiems šios rinkos dalyviams, tačiau trūksta įrodymų apie jų poveikį įmonių pelningumui, investicijoms, darbo našumui ar tarpvalstybinės prekybos srautams. Nepaisant maisto mokesčių neigiamo poveikio, vis daugiau šalių planuoja apmokestinti sveikatai nepalankius maisto produktus (ypač gėrimus, turinčius didelį cukraus kiekį), siekdamos mažinti jų vartojimą. Didesnį poveikį maisto produktų ir gėrimų vartojimui gali turėti mokesčių (sveikatai nepalankiems maisto produktams ir gėrimams) ir subsidijų (sveikatai palankiems maisto produktams ir gėrimams) kompleksiškas taikymas.

Apžvalga parengta įgyvendinant Higienos instituto 2017 m. veiklos plano 8.9 priemonę bei vadovaujantis Higienos instituto ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento darbuotojų 2017 m. gegužės 4 d. susirinkimo protokolu. 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistė Gintarė Petronytė tel. (8 5) 261 6681, el. paštu gintare.petronyte@hi.lt.