2013

Briuselyje aptartos aktualios su profesinėmis ligomis susijusios temos

2013 12 11

Gruodžio 3–4 d. Briuselyje, Belgijoje įvyko konferencija „Profesinės ligos ES: sistemos ir jų vaidmuo / Kelias pirmyn“ („Occupational Diseases in the EU: The system(s) and their role / Way forward“). Konferencija, kurią organizavo Europos Komisija (DG-EMPL), sulaukė maždaug 200 pranešėjų ir dalyvių iš Europos Sąjungos bei kitų šalių (JAV, Australijos, Jungtinių Arabų Emyratų) bei tarptautinių organizacijų – ES institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND), Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir kt. Konferencijoje dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė.

Konferencijoje aptartos įvairios aktualios su profesinėmis ligomis susijusios temos: skeleto ir raumenų sistemos ligos, asbesto poveikis, psichikos sveikata. Pristatyta ES profesinių ligų ataskaita ir aptarta diskusijoje su darbuotojų, darbdavių ir valstybinio sektoriaus atstovais. Jungtinė Karalystė, Vokietija, Australija bei JAV pristatė savo profesinių ligų stebėsenos ir prevencijos patirtį. Aptartas mokslo vaidmuo, profesinių ligų politikos aspektai. Konferencijos metu vyko ir keturios sesijos: nauja/kylanti rizika darbo vietose; diagnostikos kriterijai, duomenys ir statistika;  „seni“ rizikos veiksniai ir susijusios ligos; cheminių medžiagų ekspozicija darbo vietose ir vėžys.

ES profesinių ligų ataskaitą („Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries“), taip pat Europos Komisijos išleistas profesinių ligų diagnostikos gaires („Information notices on occupational diseases: a guide to dzagnosis (2009)“) galite atsisiųsti iš konferencijos interneto svetainės: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=940&furtherEvents=yes

Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. (85) 212 2574 arba el. paštu rasa.sidagyte@hi.lt .