Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 12 14
Gruodžio 11 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dvi metodinės rekomendacijos: „Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose“, „Švietimo įstaigų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo ankstyvojoje intervencijoje“, taip pat Tobulinimo programos „Vaikų sveikatos stiprinimas” aprašas.
 
Komisija patvirtino metodines rekomendacijas „Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose“. Rekomendacijos skirtos socialinės globos įstaigų administracijų darbuotojams, šiose įstaigose dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams ir jose dirbantiems ar konsultacijas teikiantiems infekcijų kontrolės specialistams. Šiomis rekomendacijomis siekiama globos įstaigų darbuotojams pateikti esminę su infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimu įstaigose susijusią informaciją.
 
Posėdžio metu patvirtintos ir metodinės rekomendacijos „Švietimo įstaigų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo ankstyvojoje intervencijoje“. Rekomendacijų paskirtis – specialistams, vykdantiems narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją švietimo įstaigose, suteikti žinių ir gebėjimų atpažinti apsvaigusius / eksperimentuojančius ar nereguliariai psichoaktyvias medžiagas vartojančius mokinius ir šių medžiagų vartojimo prevencijai skirtas paslaugas.
 
Metodinė komisija pritarė pristatytam Tobulinimo programos „Vaikų sveikatos stiprinimas” aprašui.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas gruodžio 20 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.