Pristatome leidinį apie karščio padarinius Lietuvos gyventojams

2018 12 19
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido šeštąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį „Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2015–2017 m.“

Kaip nurodoma Europos aplinkos apsaugos agentūros parengtoje ataskaitoje, Lietuva yra toje Europos dalyje, kuriai dėl klimato kaitos gresia ekstremaliai aukšta temperatūra, vandens temperatūros pokyčiai, miškų gaisrai bei kritulių sumažėjimas vasarą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir įgyvendinant Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo plano nuostatas, patvirtintas Nacionalinis visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų planas. Jame įvardinta UAB „Infraplano“ atlikta studija, pagal kurią nustatyta tam tikrų ligų ir kitų pasekmių visuomenės sveikatai priklausomybė nuo karščio.

Naujame informaciniame leidinyje pateiktas šių ligų sąrašas, taip pat apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas dėl ligų, siejamų su karščio poveikiu. Analizuoti 2015–2017 m. rodikliai.

Higienos institutas, vykdydamas minėto veiksmų plano 2.2 priemonę, kasmet rengia analizę, skirtą įvertinti karščio padarinius Lietuvos gyventojų sveikatai.

Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba atsiųsti čia

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė el. paštu zilvine.naslene@hi.lt.