Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 12 27
Gruodžio 21 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos „Lanksčių darbo sąlygų organizavimas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose“, tobulinimo programos „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose” aprašas, tiriamojo darbo „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“ baigiamoji ataskaita bei tiriamojo darbo „Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje“ projektas ir ekonominio vertinimo „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas“ ataskaita.
 
Komisija patvirtino metodines rekomendacijas „Lanksčių darbo sąlygų organizavimas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos, siekiant padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms diegti lanksčias darbo sąlygas, kurios padėtų užtikrinti darbui ir asmeniniam gyvenimui palankią darbo aplinką bei stiprintų darbuotojų sveikatą ir gerovę. Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, planuojantiems diegti lanksčias darbo sąlygas įmonėse.
 
Posėdyje patvirtinta tiriamojo darbo „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“ baigiamoji ataskaita. Tyrimo tikslas – įvertinti atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvenseną bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raišką.
 
Komisijos nariai patvirtino tiriamojo darbo „Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje“ projektą. Tyrimo tikslas – įvertinti baigusiųjų visuomenės sveikatos krypties studijas pasiskirstymą darbo rinkoje.
 
Taip pat patvirtinta ekonominio vertinimo „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas“ ataskaita. Vertinimo tikslas – atlikti suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominį vertinimą.
 
Metodinė komisija pritarė ir pristatytam tobulinimo programos „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose” aprašui.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.