2013

Profesinės sveikatos specialistai tobulino kvalifikaciją ir aptarė inovacijos „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ rezultatus

2013 12 09
2013 m. gruodžio 4 d. Higienos institute įvyko profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai bei inovacijos „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ rezultatų aptarimas.

Renginys buvo skirtas šeimos ir vidaus ligų gydytojams bei sveikatos specialistams, dirbantiems ar norintiems dirbti profesinės sveikatos specialistais įmonėse. Dalyvavo 13 šeimos ir vidaus ligų gydytojų bei 18 visuomenės ar profesinės sveikatos specialistų.
 
Renginio metu buvo pristatyti tarptautiniai ir nacionaliniai profesinę sveikatą reglamentuojantys dokumentai, profesinės sveikatos paslaugų organizavimo principai, buvo diskutuojama apie darbuotojų sveikatos priežiūros problemas, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojų profilaktiniams sveikatos tikrinimams ir profesinių ligų nustatymui.
 
Kursų programa buvo parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2010-08-09 įsakymu Nr. V-704 patvirtinto Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašo (Žin., 2010, Nr. 97-5036) modulį „Profesinės sveikatos srities teisės aktų įdiegimas įmonėje“ ir suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentu.

Inovacijos „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ tikslas buvo paskatinti gydytojus atkreipti dėmesį į pacientų darbo sąlygas ir galimą jų ryšį su sveikatos problemomis. Siekiant suformuoti tinkamus įgūdžius, buvo parengtas pagalbos instrumentas – klausimynas, ir dešimt gydytojų iš šešių gydymo įstaigų mėnesį taikė jį savo praktikoje. Su projekto rezultatais galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.

Daugiau informacijos apie inovacijos projektą Jums gali suteikti Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Derkintienė, tel. +370 616 70468.