2013

Įvyko XII-asis Rusijos kongresas „Profesija ir sveikata. Nuo teorijos iki praktikos“

2013 12 09

Lapkričio 26–30 d. Maskvoje (Rusija) įvyko XII-asis Rusijos kongresas „Profesija ir sveikata. Nuo teorijos iki praktikos“. Kongrese dalyvavo daugiau kaip 600 profesinės sveikatos specialistų iš įvairių Rusijos regionų, Europos, Baltijos valstybių bei kitų posovietinių šalių.

Kongreso metu vyko ir V-asis Rusijos gydytojų-profpatologų (šie gydytojai užsiima profesinių ligų diagnostika, gydymu ir reabilitacija) simpoziumas. Kongrese dalyvavo daugiau kaip 600 profesinės sveikatos specialistų iš įvairių Rusijos regionų, Europos – Anglijos, Lenkijos, Austrijos, Baltijos valstybių bei kitų posovietinių šalių – Kazachijos, Uzbekijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Gydytojai profpatologai, darbo higienos, darbo medicinos gydytojai, mokslininkai skaitė pranešimus apie problemas išaiškinant, tiriant bei gydant profesines ligas, pristatė geros praktikos pavyzdžius bei inovacijas dirbančiųjų sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje. Atkreiptas dėmesys į dirbančiųjų sveikatą naftos pramonės, metalurgijos, energetikos, geležinkelio transporto įmonėse, pristatyta ir šių įmonių darbuotojų sergamumo profesinėmis ligomis dinamika, taikomi gydymo, diagnostikos ir reabilitacijos būdai.

Kongreso dalyviai buvo pakviesti aplankyti Mokslo tyrimų darbo medicinos institutą, kuriame veikia trys mokslo-tiriamieji skyriai bei laboratorijos su darbo fiziologijos ir profilaktinės ergonomikos, socialinių-higieninių veiksnių tyrimo, toksikologijos, fizikinių veiksnių tyrimo, inovacinės politikos formavimo ir kitais skyriais. Minėtas institutas šiais metais švenčia 90-ties metų sukaktį.

Kongrese dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. Ji pristatė tyrimo „Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių PSP praktikos palyginimas“ rezultatus.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė dr. Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda@dmc.lt.