2013

Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania 2012”

2013 12 03

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido kasmetinį periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania 2012”. Jame pateikiami pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose. Gyventojų sveikatos rodikliai apibendrinti lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinyje skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai => „Sveikatos statistikos leidiniai”.

Daugiau informacijos gali suteikti Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.