2019

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“

2019 04 10

Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti kursuose, rengiamuose pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“. Mokymų metu visuomenės sveikatos specialistai bus supažindinti su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema (toliau – VSS IS) ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei įgis praktinių darbo su VSS IS įgūdžių.

Kursai skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su VSS IS.

Kursai vyks Higienos institute adresu: Didžioji g. 22, Vilnius:
gegužės 7 d. (dalyvių skaičius iki 16 asmenų), kursų programa (atsiųsti);
gegužės 8 d. (dalyvių skaičius iki 16 asmenų), kursų programa (atsiųsti).

Kursų trukmė – viena diena (8 akad. val.).

Prašome registruotis užpildant išankstinės registracijos formą http://registracija.hi.lt iki balandžio 26 d. Pasibaigus registracijos laikui, nurodytu el. paštu informuosime apie Jūsų dalyvavimą.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistę Ugnę Butkutę tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu konferencija@hi.lt.

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt