Paskelbta suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2019 06 19
Higienos institutas, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą.
 
Suvestinėje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas parengtų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybiniams aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, problemoms, iškylančioms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, pateiktoms išvadoms ir rekomendacijoms.
 
Po kiekvienu skyreliu Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai pateikia rekomendacijas, siekdami pagerinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimą kitais metais.
 
Rengiant suvestinę ataskaitą atkreiptas dėmesys, kad ne visos savivaldybės ataskaitas pateikė laiku, tačiau kasmet gerėja šių ataskaitų kokybė. 2018 m. ataskaitose dažniausiai analizuota problema savivaldybėse – traumos ir nelaimingi atsitikimai (tarp jų ir savižudybės bei bandymų žudytis skaičius).
 
Su suvestine 2018 m. ataskaita, taip pat su atskiromis savivaldybių ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt.