2013

Helsinkyje įvyko 19-asis Baltijos jūros regiono tinklo saugos ir sveikatos klausimais (BSN) partnerių susitikimas

2013 11 27
Lapkričio 19-20 dienomis Helsinkyje, Suomijoje, įvyko 19-asis Baltijos jūros regiono tinklo saugos ir sveikatos klausimais (angl. Baltic Sea Network on OSH, BSN) partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos bei kitų BSN šalių, taipogi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Tarptautinės darbo inspekcijos asociacijos, EU-OSHA organizacijų atstovai.
 
Pranešimuose ir bendrose sesijose buvo diskutuota apie kliūtis, kurios iškyla įgyvendinant svarbiausius PSO veiksmų plane darbuotojų sveikatai stiprinti nubrėžtus uždavinius, tokius kaip profesinių sveikatos tarnybų kūrimas, sveikatos stiprinimas darbo vietose, saugios darbo aplinkos dirbantiesiems užtikrinimas. Buvo pristatyti tarpiniai tyrimo „Su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų tyrimas“ BSN šalyse rezultatai, kurie jau dabar aiškiai rodo sunkių nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų darbe hiporegistraciją šalyse.
 
 
Pagrindinė sesija buvo skirta laikino nedarbingumo dėl ligos, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tendencijoms, nedarbingumo registravimo bei kompensavimo modeliams šalyse pristatyti, šiuolaikiškų prevencijos formų ieškojimui. Įdomių nedarbingumo mažinimo modelių pristatė Šiaurės šalys, pvz. Suomijoje daug prevencijos priemonių stengiamasi įdiegti per profesinės sveikatos tarnybose dirbančius specialistus, kurie užsiima sveikatos stiprinimu ir saugių darbo vietų kūrimu, bei antrine ir tretine prevencija - t.y. reabilitacijos, darbo vietos pritaikymas pagal pasikeitusius dirbančiojo poreikius. Norvegų ekspertai savo pranešime informavo, kad nuo 2013 m. vyksta prevencinė kampanija, kuriai skirta 1,1-1,4 mlrd. Norvegijos kronų iš šalies biudžeto. Į šią prevencinę veiklą numatoma įtraukti daug institucijų, tokių, kaip įmonių profesinės sveikatos tarnybos, darbo inspekcija, regioniniai darbo centrai, taipogi bendrosios praktikos gydytojus, organizuojant jiems specialius mokymus, seminarus, diskusijas.
 
Lapkričio 20 d. vyko bendras Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) Darbo saugos ir sveikatos tikslinės grupės (angl. Task Group on Occupational Safety and Health, TG OSH) ir BSN tinklo darbinis susitikimas, kurio metu šalių atstovai pristatė pranešimus apie svarbiausias veiklas profesinės sveikatos srityje, NDPHS strategijos „Sveikata darbe“ (angl. "Health at work") įgyvendinimo apimtis bei artimiausius veiklos planus, bendrus renginius 2014-2020 metais. Tarp bendrų prioritetinių priemonių buvo paminėta: bendros visoms NDPHS šalims Saugos, sveikatos ir gerovės darbe strategijos rengimas, bendrų projektų ir priemonių, skirtų sinergijoms vystyti, rengimas, pvz.: regioniniai kursai-mokymai saugos ir sveikatos specialistams, glaudesnis bendradarbiavimas tarp profesinės sveikatos tarnybų ir pirminės sveikatos priežiūros, bendradarbiavimo skatinimas profesinės sveikatos ir neinfekcinių ligų kontrolės srityje bei visuomenės sveikatos srityje dirbančių specialistų.
 
Susitikimuose dalyvavo ir Lietuvos situaciją atskirose sesijose pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.


Detalesnės informacijos apie šį renginį galima rasti puslapyje http://www.balticseaosh.net

 

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.