2013

Nauja „Mokslo darbų“ serijos knyga – apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje

2013 11 26
Higienos institutas išleido „Mokslo darbų“ serijos 9-ąją knygą „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“.

Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra svarbi visuomenės sveikatos problema, kurios pasekmės lemia moters, šeimoje augančių vaikų fizinę ir psichikos sveikatą bei visos visuomenės gerovę. Be to, smurtas didina tiesioginę ir netiesioginę finansinę ir ekonominę valstybės naštą, nes sumažėja smurtą patiriančios moters galimybės darbo rinkoje, didėja socialinių ir sveikatos paslaugų poreikis. Smurto priežastys yra kompleksinės, apimančios tarpusavyje susijusias individualias, tarpasmeninių santykių, bendruomenės ir visuomenės kategorijas.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistų atliktu tyrimu „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ siekta įvardyti šį reiškinį, įvertinti kliūtis ir galimybes pagerinti sumurtą patyrusioms moterims teikiamą pagalbą.

Tyrimo rezultatai patvirtino, kad problemą būtina spręsti kompleksiškai visais lygiais – nuo valstybinio iki individualaus. Leidinyje pateiktos rekomendacijos galėtų pasitarnauti siekiant mažinti smurtą šalyje.

Leidinys turėtų sudominti sveikatos politikus, visuomenės sveikatos specialistus bei  vadovaujančius asmenis.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė dr. Loreta Stonienė tel. (85) 261 4184 arba el. paštu loretastoniene@gmail.com

Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai arba paspaudę nuorodą čia