„Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais“ – 2014–2018 m. apžvalga

2019 07 29
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė „Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalgą“ („Visuomenės sveikatos netolygumai“, 2019, 1(34).
 
Informaciniame leidinyje analizuotas vaikų (0–17 m.) ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais (TLK-10-AM kodas F84) bei išsamiau nagrinėtas vaikystės autizmas (F84.0) paskutiniais praėjusiais penkeriais metais.

 
 
Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės ww.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba atsiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Almeda Vaidelauskaitė tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu almeda.vaidelauskaite@hi.lt.