2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“

2013 11 21
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“, kurie vyks 2013 m. gruodžio 4–6 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje, Vaižganto g. 48, Utena.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų temos:

•    I DIENA. Vaikų psichikos ligų priežastys ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (potemės: vaikų psichikos sveikatos rizikos bei sveikatą saugantys veiksniai; psichikos sveikatos stiprinimo samprata; vaiko psichikos vystymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais; šiuolaikinių vaikų problemos bei jų atskleidimo galimybės; vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo galimybės ir metodai).
•    II DIENA. Psichinis vaikų atsparumas ir priklausomybės (potemės: psichinį atsparumą formuojantys veiksniai; „rizikos grupės“ vaikai; darbo su rizikos grupėmis ypatumai; televizoriaus, kompiuterio, mobilaus telefono neigiama įtaka ikimokyklinio amažiaus vaikams; psichikos sveikatos stiprinimo prevencinės veiklos planavimas; pagrindiniai prevencijos principai; programų rengimas ir vertinimas; bendruomenės įtraukimas į prevencinę veiklą; geroji prevencinių programų patirtis).
•    III DIENA. Profesionali pagalba vaikui ir patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose (potemės: patyčių apibrėžimas; patyčių priežastys ir pasekmės; tinkamas suaugusiųjų reagavimas į patyčias tarp vaikų; pagalba patyčias patiriančiajam, skriaudėjui ir patyčių stebėtojui; vaikų ir suagusiųjų teigiamos nuostatos kreipiantis pagalbos į specialistus formavimas; gairės specialistams, kaip atpažinti vaiką, kuriam reikia profesionalios pagalbos).

Paskaitas skaito lektoriai doc. dr. L. Bulotaitė ir dr. Robertas Povilaitis.
Vieta Utenos Dauniškio gimnazija, Vaižganto g. 48, Utena.
Data 2013 m. gruodžio 4–6 d.
Pradžia 09:30 val. 

Registracija vyks iki 2013 m. gruodžio 2 d.
Prašome užpildyti registracijos formą adresu http://nmcentras.lt/renginiu-kategorijos/visuomenes-sveikatos-specialistams/.
Dalyvių skaičius ribotas – paskambinsime tik atrinktiems kandidatams.

Kursai ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-10-01-007), kurį vykdo kartu su projekto partneriu – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.

Atkreipiame dėmesį, kad kvalifikacijos kėlimo kursai skirti tik slaugytojams ir dietologams, atliekantiems sveikatos priežiūros specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis:

Viešoji įstaiga Nacionalinis mokymų centras
Mokymų projektų vadovas Janis Možeiko, mob. 8 673 81 764
El. p.: janis@nmcentras.lt, info@nmcentras.lt

Pagarbiai
 
Konferencijos organizatoriai