2013

Domėtasi Švedijos sveikatos technologijų vertinimo patirtimi

2013 11 21

2013 m. lapkričio 18 d. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro darbuotojai Raimonda Janonienė ir Aušra Eigirdaitė dalyvavo susitikime su Švedijos sveikatos technologijų vertinimo agentūros (SBU) darbuotojais. Susitikimas vyko Higienos instituto iniciatyva, siekiant artimiau susipažinti su vienos didžiausią patirtį  Europoje sveikatos technologijų vertinimo srityje turinčios agentūros veikla ir funkcijomis, išsiaiškinti esminius šios agentūros sveikatos technologijų vertinimo organizavimo ir atlikimo aspektus bei užmegzti kontaktus dėl galimo HI ir SBU bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje, ateityje. Vizitas į SBU surengtas įgyvendinat ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012).

Susitikimo metu SBU darbuotojai išsamiai pristatė agentūros veiklą, struktūrą, kaip finansuojama jos veikla, kaip agentūra bendradarbiauja su sveikatos politikos, mokslo institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, koks agentūros vaidmuo formuojant ir įgyvendinant Švedijos nacionalinę sveikatos politiką. Higienos instituto specialistai buvo supažindinti su vertintinų sveikatos technologijų atrankos procedūromis, agentūros atliekamais sveikatos technologijų vertinimais, taikomais vertinimo metodais ir vertinimo rezultatų viešinimo strategija.

Apsilankymo SBU metu įgytos žinios ir gauta informacija bus panaudota kuriant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo modelį Lietuvoje.

Išsamesnę informaciją apie projektą, vykdomas veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/technologijos .

Daugiau informacijos apie susitikimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologinių centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt