Pristatyta pradedama įgyvendinti Lietuvoje programa „Neįtikėtini metai“

2020 02 24

Vasario 21 d. Vilniuje savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų atstovams pristatytas projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius mūsų šalyje. Pristatyme dalyvavo Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, sporto ir mokslo ministerijų, Higienos instituto, Centrinės projektų valdymo agentūros ir 13-os savivaldybių atstovai.

Renginį pradėjo sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, taręs sveikinimo žodį visiems susirinkusiesiems ir akcentavęs vaikų psichikos sveikatos problemos aktualumą.

Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Račaitė pristatė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės mechanizmo programą „Sveikata“, pagal kurią finansuojamas įgyvendinamas Projektas.

Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė pristatė Projekto tikslą, siektinus rezultatus, aptarė projekto veiklų grafiką bei artimiausius darbus.

Projekto veiklos vadovės Katažyna Labanienė ir Marina Mažionienė detaliau pristatė Projekto metu diegiamą „Bazinę ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų programą“ (ang. Preschool Basic Parent Program), skirtą tėvams, auginantiems 3–6 m. amžiaus vaikus, turinčius elgesio sunkumų.

Renginio dalyviams pristatytos programos temos, rodyta vaizdinė medžiaga apie tėvų mokymuose taikomus metodus. Taip pat aptarti reikalavimai grupių vadovams. Po pristatymų diskutuota apie Projektą, poprojektinį laikotarpį bei kitus aktualius Projekto įgyvendinimo klausimus.

Papildomą informaciją apie Projektą teikia Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu incredibleyears@hi.lt.

Papildoma informaciją dėl grupių vadovų įdarbinimo teikia Projekto veiklų vadovės Katažyna Labanienė el. paštu katazyna.labaniene@hi.lt ir Marina Mažionienė el. paštu marina.mazioniene@hi.lt.

 

Skaityti pranešimai

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas (atsiųsti)
Justina Račaitė, Sveikatos apsaugos ministerija

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ pristatymas (atsiųsti)
Neringa Pieslikaitė, Higienos institutas

Programos „Neįtikėtini metai" modulio diegimas savivaldybėje – grupių vadovų atranka, mokymų tėvams organizavimas (atsiųsti)
Katažyna Labanienė ir Marina Mažionienė, Higienos institutas