2013

Helsinkyje įvyko Nordplus Adult projekto „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ partnerių susitikimas

2013 11 15
Šių metų lapkričio 6–9 dienomis Helsinkyje, Suomijoje įvyko Nordplus Adult projekto „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ (angl. "Health education at workpalce survey: reality and needs") partnerių susitikimas. Higienos instituto Profesinės sveikatos centras – vienas iš aktyvių projekto partnerių, kuriam atstovavo PSC Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, vyr. specialistės Dovilė Šorytė bei Sigita Vičaitė. Taip pat partnerių sustikime dalyvavo Suomijos profesinės sveikatos instituto (FIOH), Rygos Stradins universiteto, VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“ bei Vilniaus universiteto atstovai.
 
Susitikimo metu Lietuvos, Suomijos ir Latvijos atstovai pristatė pirmojo projekto etapo rezultatus. Pirmajame etape buvo siekiama apžvelgti sveikatos stiprinimą darbo vietose reglamentuojančius teisės aktus, parengtas metodines priemones, specialistų pasirengimą teikti sveikatos stiprinimo paslaugas įmonėse bei šių veiklų organizavimo ypatumus. Susitikimo metu aptarti egzistuojantys skirtumai tarp dalyvaujančių šalių bei sutarta, kaip bus rengiama tyrimo ataskaita. Taip pat suplanuotas antrasis projekto etapas, kurio metu bus atliekamas tyrimas įmonėse.
 
Susitikimas vyko Suomijos profesinės sveikatos institute. Susitikimo metu dalyviai turėjo galimybę plačiau susipažinti su instituto veiklų modeliu, atliekamais tyrimais bei gerąja patirtimi. Suomijos profesinės sveikatos institutas turi daugiau kaip 20 metų patirtį sveikatos stiprinimo darbo vietose srityje.
 
Daugiau informacijos apie projektą bei projekto partnerių susitikimą gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė tel. (8 5) 212 2574 arba el. paštu rasa.sidagyte@hi.lt.