2015

Įvyko seminaras „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“

2015 03 02
Šių metų vasario 23 d. Higienos institutas Vilniuje surengė seminarą visuomenės sveikatos biurų specialistams „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“.
 
Renginyje dalyvavo 30 sveikatos specialistų iš 19 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų – beveik pusės  Lietuvoje veikiančių biurų.
 
Seminaro tikslas buvo suteikti žinių, kaip organizuoti sveikatos stiprinimo programas įmonėse, kad jos būtų efektyvios ir ilgalaikės bei duotų laukiamų rezultatų.
 
Seminaro programą sudarė trys dalys: bendroji, teorinė dalis apie profesinę sveikatą, sveikatos stiprinimo darbo vietose organizavimo principus bei visuomenės sveikatos biurų galimybes ir iššūkius sveikatinant darbuotojus įmonėse. Šioje dalyje buvo pristatytos drauge su Suomijos profesinės sveikatos institutu bei Rygos Stradiņš universitetu parengtos sveikatos stiprinimo darbo vietose rekomendacijos ir svarbiausi sveikatos stiprinimo darbo vietose principai, kurie yra parengti pagal Suomijos pavyzdį.
 
Visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė teigė, kad visuomenės sveikatos specialistams trūksta bazinių žinių apie profesinę sveikatą, be to dažnai susiduriama su darbdavių nesuinteresuotumu stiprinti darbuotojų sveikatą bei menka darbuotojų motyvacija. Tačiau matomos galimybės stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatos stiprinimo darbo vietose svarbą savivaldybių lygmenyje viešinant, informuojant, inicijuojant, koordinuojant bei organizuojant.
 
Antroje dalyje buvo apžvelgiamos keturios svarbiausios sveikatos stiprinimo darbo vietose sritys – fizinis aktyvumas, mityba, taip pat neigiamų psichosocialinių veiksnių bei psichoaktyvių medžiagų prevencija. Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistai pristatė rekomendacijas kaip įgyvendinti minėtas programas darbo vietose.
 
Trečiojoje dalyje Vilniaus savivaldybės ir kitų visuomenės sveikatos biurų atstovai dalijosi jau vykdomų programų patirtimi bei vyko diskusija kokių visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos stiprinimo programas įmonėse, trūksta kompetencijų. Diskusijos metu buvo įvardytas rekomendacijų praktinio įgyvendinimo pavyzdžių bei gilesnio tokių temų kaip palankios psichosocialinės darbo aplinkos kūrimo, streso valdymo ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose nagrinėjimo trūkumas.
 
Visi dalyviai teigė, kad darbuotojų sveikatos stiprinimo įmonėse tema yra labai aktuali ir reikšminga šių dienų tema.
 
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Sigita Vičaitė, tel. 867141457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt.