2013

Ispanijoje aptartas nepageidaujamų įvykių sveikatos sektoriuje registravimo modelis

2013 11 13
2013 metų lapkričio 5–8 dienomis Ispanijos Sveikatos, socialinės apsaugos ir lygybių ministerijos, regioninės sveikatos bei Ciudad Real ligoninės specialistai dalijosi patirtimi su Lietuvos specialistais apie Ispanijoje galiojančią nepageidaujamų įvykių sveikatos sektoriuje registravimo sistemą. Stažuotėje ispanų patirtimi domėjosi ir žinias kaupė ir Higienos instituto vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis. Stažuotė surengta įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“.
 
Vieno iš susitikimų metu Ispanijos Sveikatos, socialinės apsaugos bei lygybių ministerijos pacientų saugos skyriaus specialistai pristatė Ispanijos sveikatos priežiūros įstaigose įvykstančių nepageidaujamų įvykių registravimo bei duomenų rinkimo, analizavimo, duomenų panaudojimo sistemas, kaip vienas iš pacientų saugos gerinimo priemonių.
 
 
Diskusijoje taip pat dalyvavo Kastilijos ir La Mančos regiono sveikatos bei socialinių reikalų ministras José Ignacio Echanizas, kuris pasidžiaugė vykdomu nepageidaujamų įvykių registravimo modeliu šiame regione ir pabrėžė, kad būtent šiame regione įgyvendintas nepageidaujamų įvykių registravimo sistemos modelis pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir šiuo metu sėkmingai veikia ir toliau. Daugiau informacijos apie tai galite rasti adresu:

Lankantis Kastilijos ir La Mančos regiono Ciudad Real ligoninėje pacientų saugos skyriaus specialistai pristatė, kaip nepageidaujami įvykiai registruojami ligoninėje, kaip vykdomos užregistruotų nepageidaujamų įvykių prevencijos priemonės, kaip, įgyvendinus minėtas priemones, teikiama grįžtamoji informacija specialistams. Ligoninėje taip pat vykdomi mokymai ir prevencinės kampanijos, siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, plėtoti pacientų saugą.
 
Ispanijoje veikianti elektroninė nepageidaujamų įvykių registravimo sistema skirta užregistruoti trumpai aprašant įvykusį nepageidaujamą įvykį. Taip pat registruojami įvykiai, kurie galėjo sukelti nepageidaujamus įvykius, tačiau žalos nebuvo. Duomenis anonimiškai gali pateikti visi sveikatos priežiūros specialistai.
 
Pagrindinis tokios registracijos  tikslas – ne bausti, o mokytis iš klaidų, bei, išanalizavus registruotus įvykius, perduoti gerąją mokomąją patirtį kolegoms, kad panašūs nepageidaujami įvykiai nesikartotų.
 
Aptarta Ispanijos NĮ registravimo ir analizės sistema bus panaudota, kuriant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelį Lietuvoje.
 
Išsamesnę informaciją apie projektą, vykdomas veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/technologijos
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt