2013

Domėtasi Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos specialistų registro patirtimi

2013 11 12
2013 m. lapkričio 8 d. Londone Higienos instituto specialistai susitiko su Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos specialistų registro darbuotojais, kurie pasidalijo patirtimi administruojat šį registrą. Jungtinės Karalystės patirtis bus panaudota, kuriant Lietuvoje visuomenės sveikatos specialistų informacinę sistemą, kuri leis stebėti visuomenės sveikatos žmogiškuosius išteklius, specialistų kvalifikaciją, įvertinti kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
 
 
Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos specialistų registras įkurtas 2003 metais. Tai visuomenės sveikatos specialistų duomenų bazė, kuria siekiama didinti visuomenės pasitikėjimą visuomenės sveikatos specialistais bei visuomenės sveikatos praktika. Pagrindinis registro tikslas – siekti, kad teikiamos visuomenės sveikatos paslaugos būtų aukščiausio lygio ir užtikrinti, kad jame būtų registruojami tik kompetentingi visuomenės sveikatos specialistai.
 
Susitikimo metu registro darbuotojai lietuvius supažindino su registro veikla, informacine duomenų baze ir joje registruojamais rodikliais, specialistų registracijos formomis, patekimo į registrą tvarka, specialistų kompetencijų (žinių ir įgūdžių) suvestinėmis – matricomis, kompetencijas patvirtinančiais dokumentais ir jų tvarkymu, kompetencijų vertinimo procesu ir pan.
 
Išvyka organizuota įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas”.
 
Išsamesnę informaciją apie projektą galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/vs-prieziuros-specialistu-rengimo-kvalifikacijos-kelimo-ir-tobulinimo-poreikio-planavimo-sistemos-sukurimas.html
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt