2013

Išleista apžvalga „Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“

2013 11 07
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistai išleido apžvalgą „Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“. Apžvalga parengta pagal Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos duomenis.
 
Lietuvoje sužalojimai, apsinuodijimai ir kai kurie išorinio poveikio padariniai užima trečiąją vietą mirties priežasčių sąraše ir šeštąją vietą stacionare gydytų ligonių sąraše.
 
2012 m. Lietuvoje nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3659 asmenys, stacionare gydėsi 55 324 ligoniai, o iš viso asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruoti 291 639 nauji sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti išorinių poveikių padariniai. Leidinyje buvo nagrinėjami 48 916 aktyvaus gydymo stacionare dėl sužalojimų ir apsinuodijimų atvejų, ypač traumų priežastys.
 
 
Nuo 2011 m. balandžio 1 d. Lietuvoje pradėta naudoti Tarptautinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtos redakcijos Australijos modifikacija (TLK-10-AM). Pagal ją sužalojimai ir apsinuodijimai yra koduojami keturiais kodais: vienu klinikiniu kodu, nurodančiu sužeistą organą ir sužalojimo pobūdį (S00-T98), ir trimis išorinės priežasties kodais, nusakančiais traumos pobūdį (aplinkybę)/ketinimą, vietą ir veiklą (U50-Y98).
2012 m. stacionare dėl sužalojimų ir apsinuodijimų daugiausia gydyti visų amžiaus grupių vyrai, išskyrus vyresnius kaip 75 metų. Iš stacionare gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų ligonių net 45 proc. susižeidė nukritę, 9 proc. gydėsi dėl apsinuodijimų, 6 proc. dėl įpjovimų/įbrėžimų, 3 proc. dėl kelių eismo įvykių, 2 proc. dėl nudegimų/nuplikinimų. Dėl nukritimų daugiausiai buvo gydomi vyresni kaip 75 m. asmenys, o dėl apsinuodijimų ir nudegimų/nuplikinimų – kūdikiai ir vaikai iki 4 metų.
 
Išlieka aktuali traumų priežasčių kodavimo kokybės problema. Net 35 proc. atvejų traumos priežastis nebuvo nurodyta arba buvo nurodyta netiksliai. Ypač dažnai nenurodoma arba nurodoma netiksliai traumos vieta (61 proc.) ir veikla traumos metu (66 proc.).


Leidinį rasite adresu www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“. 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Rita Gaidelytė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė, tel. (85) 277 3303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt ir Neringa Madeikytė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (85)277 3303 arba el. paštu: neringa.madeikyte@hi.lt