2013

Švedijoje įvyko kasmetinis hospitalinių infekcijų tinklo susitikimas

2013 10 31

Spalio 24–25 d. Stokholme (Švedija), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre įvyko kasmetinis su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (hospitalinių infekcijų) tinklo susitikimas. Jame dalyvavo 34 Europos Sąjungos valstybių atstovai.

Lietuvai atstovavo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Infekcijų kontrolės skyriaus Epidemiologijos poskyrio infekcijų kontrolės gydytoja Ilma Pakalniškytė.

Didžiausias dėmesys susitikime skirtas hospitalinių infekcijų priežiūrai intensyviosios terapijos skyriuose (angl. – HAIICU) bei operacinių žaizdų infekcijų priežiūrai (angl. – HAISSI).

Susitikimo dalyviams pristatyta hospitalinių infekcijų priežiūros intensyvios terapijos skyriuose bei operacinių žaizdų infekcijų priežiūros 2010–2011 m. duomenų ataskaitos, taip pat aptarti numatomi HAIICU ir HAISSI protokolo pakeitimai: operacinių žaizdų infekcijų nustatymo principai (infekcija, atsiradusi per 30 dienų ar per 90 dienų po operacijos, jei jos metu paliktas implantas), antibiotikų skyrimo profilaktikai laikas iki operacijos (iki 1 valandos), bei numatyta daugiau operacijų, po kurių galėtų būti vykdoma priežiūra.

Susitikime diskutuota apie hospitalinių infekcijų priežiūros duomenų validacijos poreikį bei jos atlikimo galimybes. Taip pat svarstyta hospitalinių infekcijų valdymo struktūros (slaugytojų skaičius, vienvietės palatos, rankų higienos, ventiliacinės pneumonijos ir su kateteriais susijusių kraujo infekcijų prevencijos priemonės) ir proceso (rankų antiseptiko sunaudojimas, antibakterinių vaistų skyrimo strategija) indikatorių integravimo į HAIICU ir HAISSI protokolus klausimai.

Diskusijų metu dalyviai pasidalijo patirtimi, papasakojo apie problemas, su kuriomis susiduria vykdydami hospitalinių infekcijų priežiūrą padidėjusios rizikos skyriuose.

Daugiau informacijos apie vykusį susitikimą gali suteikti VŠĮ VUL Santariškių klinikų Infekcijų kontrolės skyriaus Epidemiologijos poskyrio infekcijų kontrolės gydytoja Ilma Pakalniškytė, tel. (8 5) 236 5056, arba el. p. ilma.pakalniskyte@santa.lt.

Daugiau informacijos hospitalinių infekcijų priežiūros klausimais gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Ašembergienė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. jolanta.asembergiene@hi.lt.