2013

Seminaras-diskusija „Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų nustatymo modelis Lietuvoje“

2013 10 29

Higienos institutas 2013 m. spalio 24 d. surengė seminarą-diskusiją „Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų nustatymo modelis Lietuvoje“. Diskusijoje pristatyta vertintinų sveikatos technologijų prioritetų nustatymo patirtis ES šalyse ir aptartas jos taikymas Lietuvoje, atrinktos visuomenės sveikatos priežiūros technologijos, kurias tikslinga vertinti, siekiant spręsti aktualias visuomenės sveikatos problemas.

Diskusijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, visuomenės sveikatos srities nevyriausybinių organizacijų, universitetų, visuomenės sveikatos biurų atstovai. Renginys buvo surengtas įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012).

Projekto administratorė, Higienos instituto atstovė Raimonda Janonienė pristatė 2013 m. rugpjūčio mėnesį pradėtą įgyvendinti projektą, jo pirmųjų veiklų rezultatus. Higienos instituto atstovė dr. Gintarė Petronytė seminaro-diskusijos dalyvius supažindino su vertintinų sveikatos technologijų prioritetų nustatymo praktika ES šalyse ir pristatė Lietuvai siūlomą metodikos projektą. UAB „E-sveikata“ ekspertas Marius Strička kalbėjo apie prioritetinių visuomenės sveikatos problemų nustatymą, aptarė skirtingais rodikliais pagrįstas visuomenės sveikatos problemas Lietuvoje.

Renginyje vyko diskusija, kurios metu dalyviai įvardijo prioritetines visuomenės sveikatos poveikio sritis: alkoholio vartojimą, fizinį aktyvumą, mitybą, psichikos sveikatą ir profesinę sveikatą. Seminaro-diskusijos dalyviai, darbo grupėse pasiūlė visuomenės sveikatos priežiūros technologijas, kurios jų nuomone prioriteto tvarka turėtų būti vertintinos, siekiant spręsti įvardintas problemas.

Seminaro-diskusijos pranešimai:
1. Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ pristatymas. R. Janonienė, Higienos institutas (atsiųsti).
2. Sveikatos technologijų nustatymo praktika ES šalyse ir jos taikymas Lietuvoje. dr. G. Petronytė, Higienos institutas (atsiųsti).
3. Prioritetinių visuomenės sveikatos problemų nustatymas. M. Strička, UAB e-sveikata (atsiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, vykdomas veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti dr. G. Petronytė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu gintare.petronyte@hi.lt