2013

Danijoje aptartas nepageidaujamų įvykių sveikatos sektoriuje registravimo modelis

2013 10 29

2013 metų spalio 21–24 d. Danijos Nacionalinės pacientų teisių ir skundų agentūros (angl. Danish National Agency for Patient's Rights and Complaints) darbuotojai dalijosi gerąja patirtimi kaip registruoti nepageidaujamus įvykius sveikatos sektoriuje. Stažuotė surengta įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“.

Susitikimo metu Danijos Nacionalinės pacientų teisių ir skundų agentūros specialistai pristatė šalies sveikatos priežiūros įstaigose įvykstančių nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą, duomenų rinkimo būdus, jų panaudojimą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei plėtojant pacientų saugą. Kopenhagos Karališkosios ligoninės žmogiškųjų išteklių ir kokybės gerinimo skyriaus vadovė pristatė, kaip praktiškai registruojami nepageidaujami įvykiai, ligoninėje analizuojamos jų priežastys, vertinama paslaugų kokybė ir pan.

Danijoje veikianti elektroninė nepageidaujamų įvykių registravimo sistema suteikia galimybę anonimiškai registruoti ir trumpai aprašyti įvykusį nepageidaujamą įvykį. Pagrindinis tokios registracijos  tikslas – ne bausti, o mokytis iš klaidų bei, išanalizavus registruotus įvykius, perduoti gerąją mokomąją patirtį kolegoms, kad panašūs nepageidaujami įvykiai nesikartotų.

Danijoje jau metus veikia ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistema pacientams, jie, taip pat kaip ir sveikatos priežiūros specialistai, gali užregistruoti ir trumpai aprašyti nepageidaujamą įvykį ir šitaip  prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo.

Aptarta Danijos nepageidaujamų įvykių registravimo sistema bus panaudota ir Lietuvoje, kuriant nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelį.

Išsamesnę informaciją apie projektą, vykdomas veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt