2013

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 3 (62))

2013 09 26

Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2013/Nr.3). Leidinyje publikuojama vienuolika originalių straipsnių. Didelis dėmesys juose atkreiptas į profesines ligas: pacientų motyvus siekti, kad jiems būtų nustatyta profesinė liga, ir jų požiūrį į profesinės ligos nustatymo procesą, pastarųjų dvejų metų sergamumo profesinėmis ligomis netolygumus Lietuvos apskrityse, periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktiką bei šeimos gydytojų požiūris į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką.

Leidinyje plačiai aptariamos ir socialinės temos: ŽIV bei tuberkuliozės paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, rizikos veiksniai užsikrėsti bei paslaugų ligoniams prieinamumas; pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims; priklausomybės nuo alkoholio progresavimas ir asmens tapatumas biografiniuose pasakojimuose; infekcijų bei antibiotikų vartojimo paplitimas ir valdymas Lietuvos senų žmonių globos įstaigose; judėjimo negalią turinčių asmenų negalios priėmimo sąsajos su saviveiksmingumu ir suvokiama socialine parama bei kitos temos.

Žurnale taip pat publikuojama literatūros apžvalga apie nepageidaujamų įvykių nustatymo būdus asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Redakcijos skiltyje nagrinėjama sveikatos statistikos dabartis ir perspektyvos.

Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie veiklą tarptautinėse darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijose.

Šis numeris pasipildė ir metodinėmis rekomendacijomis, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Visuomenės sveikata –> Archyvas.