2013

Išleistas leidinys „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose Europos Sąjungos šalyse bei jų regionuose”

2013 09 19
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyrius, vykdydamas tarptautinį projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai“ (angl. Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH), kartu su partneriais parengė leidinį anglų kalba „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose Europos Sąjungos šalyse bei jų regionuose“.
 
Projekte dalyvauja šios šalys: Bulgarija, Estija, Ispanija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija ir Vengrija. Leidinyje pateikta informacija apie kiekvienos iš jų sveikatos netolygumus. 

Leidinys skirtas politikos formuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems sveikatos prevencijos srityje, sveikatos administratoriams ir mokslininkams. Tai pirmas žingsnis kuriant sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planą regione.

Leidinį galite atsisiųsti apsilankę Higienos instituto interneto svetainės skyrelyje „Leidiniai“ -> „Informaciniai leidiniai“ arba paspaudę nuorodą čia.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Laura Narkauskaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė, tel. (8 5) 262 8513, el. p. laura.narkauskaite@hi.lt.