2013

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2012 m.”

2013 07 18

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2012 m.“ Jame pateikiami Lietuvos gyventojų ligotumo (sergančių asmenų), naujai užregistruotų ligų bei visų užregistruotų ligų rodikliai pagal apskritis ir savivaldybes.

Leidinyje pateikti duomenys apskaičiuoti remiantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis. SVEIDRA apima apie 99 proc. stacionaro ligonių bei apie 90 proc. ambulatorinių apsilankymų. SVEIDROS duomenų bazėje fiksuojamos visos ambulatorinio apsilankymo ir gulėjimo stacionare metu asmeniui nustatytos ligos. Kadangi informacinėje sistemoje SVEIDRA duomenys personifikuoti, atsiranda galimybė analizuoti informaciją asmens lygiu, eliminuoti susirgimų registracijos dubliavimą ir sveikatos rodiklius skaičiuoti pagal asmens gyvenamąją vietą.

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. Jame pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės, skirtos tolesnei duomenų analizei bei administracinių teritorinių vienetų palyginimui atlikti.

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.