2013

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m.“

2013 07 18

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m.“ Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti.

Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, piktybiniais navikais, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos bei nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.

Leidinyje 2001–2011 m. rodikliai yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, jei nenurodyta kitaip. Dėl naujai pateikto gimusiųjų skaičiaus yra perskaičiuoti gimstamumo bei kūdikių mirtingumo rodikliai.

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“=> „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.