2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“ Panevėžyje

2013 07 16

Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“, kurie vyks 2013 m. liepos 31–rugpjūčio 1–2 d. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro 109 auditorijoje (Šiaulių g. 60, Panevėžys).

Kvalifikacijos tobulinimo kursų temos:

• I DIENA. Vaikų psichikos ligų priežastys ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (potemės:  vaikų psichikos sveikatos rizikos bei sveikatą saugantys veiksniai; psichikos sveikatos stiprinimo samprata; vaiko psichikos vystymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais; šiuolaikinių vaikų problemos bei jų atskleidimo galimybės; vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo galimybės ir metodai).
• II DIENA. Psichinis vaikų atsparumas ir priklausomybės (potemės: psichinį atsparumą formuojantys veiksniai; „rizikos grupės“ vaikai; darbo su rizikos grupėmis ypatumai; televizoriaus, kompiuterio, mobilaus telefono neigiama įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikams; psichikos sveikatos stiprinimo prevencinės veiklos planavimas; pagrindiniai prevencijos principai; programų rengimas ir vertinimas; bendruomenės įtraukimas į prevencinę veiklą; geroji prevencinių programų patirtis). 
• III DIENA. Profesionali pagalba vaikui ir patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose (potemės: patyčių apibrėžimas; patyčių priežastys ir pasekmės; tinkamas suaugusiųjų reagavimas į patyčias tarp vaikų; pagalba patyčias patiriančiajam, skriaudėjui ir patyčių stebėtojui; vaikų ir suaugusiųjų teigiamos nuostatos kreipiantis pagalbos į specialistus formavimas; gairės specialistams, kaip atpažinti vaiką, kuriam reikia profesionalios pagalbos).

Paskaitas skaito doc. dr. L. Bulotaitė ir dr. R. Povilaitis.

Vieta Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro 109 auditorija (Šiaulių g. 60, Panevėžys).
Data 2013 m. liepos 31–rugpjūčio 1–2 d.
Pradžia 9 val.

Registracija vyks iki 2013 m. liepos 26 d. Prašome užpildyti registracijos formą adresu http://nmcentras.lt/renginiu-kategorijos/visuomenes-sveikatos-specialistams/.

Dalyvių skaičius ribotas – paskambinsime tik atrinktiems kandidatams.

Kursai ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007), kurį vykdo kartu su projekto partneriu – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.

Atkreipiame dėmesį, kad kvalifikacijos kėlimo kursai skirti tik slaugytojams ir dietologams, atliekantiems sveikatos priežiūros specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į VšĮ Nacionalinį mokymų centrą, mokymų projektų vadovą Janį Možeiko, mob. 8 673 81 764 arba el. paštu: janis@nmcentras.lt, info@nmcentras.lt.