2013

ECDC mokymai apie antibiotikų prevencinių kampanijų kūrimą

2013 07 08

2013 m. liepos 2–4 d. Stokholme įvyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) kartu su Karolinska institutu organizuoti mokymai „Teisingo antibiotikų vartojimo prevencinių kampanijų kūrimas, įgyvendinimas ir vertinimas“.

Per mokymus siekta suprasti elgesio keitimo kampanijų pagrindinius elementus, daugiausia dėmesio skiriant teisingo antibiotikų vartojimo gerinimui; taip pat kuriant, įgyvendinant bei vertinant prevencines kampanijas suprasti ir taikyti pagrindinius socialinio marketingo aspektus; suprasti skirtingų elgsenos keitimo prevencinių kampanijų stebėsenos ir vertinimo sistemas; nustatyti ir parinkti tinkamus vertinimo rodiklius, metodus bei priemones, stebėti elgesio keitimo kampanijas; atsižvelgiant į tikslinę grupę parengti tinkamo antibiotikų vartojimo prevencinės kampanijos darbo planą.

Mokymuose dalyvavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistai Kęstutis Rudaitis ir Akvilė Sinkevičiūtė bei kitų Europos šalių atstovai.

Daugiau informacijos apie mokymus Jums gali suteikti: Akvilė Sinkevičiūtė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė, tel. 8 5261 6681, arba el. paštu: akvile.sinkeviciute@hi.lt.